Kullanım Koşulları

 “REZERVİN” REZERVASYON YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIM KOŞULLARI

İşbu “REZERVİN” REZERVASYON YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIM KOŞULLARI (“REZERVİN Kullanım Koşulları”), Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş.’nin (Doğuş Teknoloji) sahibi olduğu REZERVİN REZERVASYON YÖNETİM SİSTEMİ (“REZERVİN” ve/veya “PROGRAM”) üyeleri için, üyelere Program dahilinde sunulan Hizmetler'i, bu Hizmetler'den yararlanma şartlarını belirlemektedir.

TANIMLAR

“PROGRAM”, internet ortamında veya mobil telefonlar ile benzer platformlarda geliştirilebilen uygulamalar aracılığıyla, telefonla (çağrı merkezi) ve sair dijital ortamlarda sisteme dâhil restoranları görüntüleme, rezervasyon yaptırma, rezervasyon iptali, rezervasyonlarını değiştirme, geçmiş rezervasyonlarını görüntüleme, üye profillerinde yer alan takvime özel günlerini ekleme, sisteme dâhil restoranlar tarafından sağlanan bilgilere erişme ve üye işyeri/restoranlar tarafından üyelere sunulabilecek özel fırsatlardan yararlanma imkânı sunan internet sitesi üzerinden ve/veya mobil uygulama ile kullanılacak Program’ı,
REZERVASYON YÖNETİM SİSTEMİ (REZERVİN): Doğuş Teknoloji’ne ait, ÜYELER’e, Program dahilinde belirlenen hizmetlerin sunulması üzerine tasarlanmış olan online rezervasyon sistemini ve buna ait markayı,
“REZERVASYON”, ÜYELER’in, ÜYE İŞYERİ’ne/Restoran’a gitmeden önce REZERVİN alt yapısını kullanarak yer ayırtmasını,
“ÜYE(LER)”, işbu REZERVİN Kullanım Koşulları’nı ve Rezervin Gizlilik/Kişisel Verilen Korunması Politikası ve İletişim İzni’ni onaylamak ve Rezervasyon Kanalları’nı kullanmak suretiyle Program’a üye olan gerçek kişiyi,
“ÜYE İŞYERİ/RESTORAN”, ÜYELER’e hizmet sağlamak üzere Doğuş Teknoloji ile “Üye İşyeri Sözleşmesi” imzalamış olan tüzel kişiyi ve restoranları,
“SİTE”, Program ile ilgili bilgilere online erişilebilecek web/mobil site ve mobil uygulamalarını, ara yüzü,
“HİZMETLER”, REZERVİN bünyesinde, ÜYELER’in yararlanmasına ilişkin olarak, Doğuş Teknoloji ya da ÜYE İŞYERİ restoranlar tarafından sunulacak olan hizmetleri,

“REZERVASYON KANALLARI”,
 1. REZERVİN web sitesi üzerinden
 2. REZERVİN mobil aplikasyon üzerinden
 3. REZERVİN çağrı merkezi aranarak
 4. REZERVİN’in anlaşmalı olduğu web siteleri ve aplikasyonlar üzerinden, REZERVİN rezervasyon ara yüzü ile sağlanan rezervasyon (Rezervin pazarlama ağı)
 5. Üye işyeri/Restoran web sitelerinde veya mobil aplikasyonunda bulunan, REZERVİN rezervasyon ara yüzü üzerinden yapılan rezervasyon
KİŞİSEL VERİ: REZERVİN’e üye olmak amacıyla, ÜYE’den alınan ad, soyad, doğum tarihi, telefon numarası, e-posta adresi, cinsiyet bilgileri, ÜYE’nin konum verisi ve ÜYE’nin gezinme bilgilerini,
 
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
ifade etmektedir.
ÜYE, REZERVİN’e üye olarak, işbu REZERVİN Kullanım Koşulları’nın tamamını okuduğunu, tüm koşulları anladığını, onayladığını ve REZERVİN üyeliğine ve Hizmetler’e ilişkin olarak açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
REZERVİN kapsamında belirlenen yöntemleri kullandığınızda, kişisel verileriniz ve rezervasyon bilgileriniz, websitesi ve mobil uygulama kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, katıldıkları anketler, ÜYE’nin konum verisi; ÜYE’ye özel içeriklerin, kampanyaların, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi için, sistemin gereği olarak Program’a aktarılmakta ve Program tarafından işlenmektedir. ÜYE İŞYERLERİ tarafından ÜYELER’e sunulan faydaları alabilmeniz ve bu avantajlardan haberdar edilmeniz için, kişisel verilerinizin ÜYE İŞYERLERİ’nden Program’a aktarılması ve işlenmesi zorunludur. ÜYE, bu paylaşıma izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
REZERVİN’in ÜYE İŞYERLERİ değişkendir. Güncel ÜYE İŞYERLERİ için lütfen “www.rezervin.com” adresini ziyaret ediniz.
Program’da değişiklikler olabilir, başka bir ad altında daha farklı avantajlar sağlayan bir modele geçilebilir. Bu model değişikliklerinde, üyelikler otomatik olarak yeni modele çevrilecektir.

ÜYELİK
 1. “rezervin.com” adresinden ve/veya mobil uygulamasından veya diğer Rezervasyon Kanalları aracılığıyla “REZERVİN” sistemine ÜYE olunabilir.
 2. ÜYE, REZERVİN’e üye olurken verdiği kişisel verilerin doğru olduğunu, bu verilerde herhangi bir değişiklik olması halinde güncelleme yapacağını, bu verilerin güncellenmemesi ya da yanlış veri verilmesi sonucu doğabilecek zararlardan ve/veya ÜYE’nin o güne kadar edindiği hakların sona ermesinden REZERVİN’in ve/veya ÜYE İŞYERLERİ’nin sorumlu olmadığını, kabul ve beyan eder.
 3. ÜYE, kendisine verilen kullanıcı adı ve/veya şifreyi başkasına vermemeyi, kullandırmamayı, bunların saklanmasından sorumlu olduğunu; ayrıca cep telefonunun, ÜYE veya başkası tarafından kötüye kullanıldığı, Program’ın suiistimal edildiği tespit edilirse, üyeliğe ilişkin her türlü hak ve kazanımların geri alınacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 4. REZERVİN üyelik kaydı, ÜYE’den herhangi bir ücret talep edilmeden gerçekleştirilir. ÜYE, mobil uygulama kullanımı sırasında gerçekleşen her türlü iletişim ve haberleşme giderlerinden sorumludur. REZERVİN tarafından bu ücretler hiçbir durumda karşılanmamaktadır.
 5. ÜYE, Program’da sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek amacıyla kullandığı sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) belirlenmesi, güvenliği, saklanması gibi hususların tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu, bu hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden, Doğuş Teknoloji’nin doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu doğmadığını kabul eder.
 6. Doğuş Teknoloji, Program şartlarını değiştirebilir, Program’ı durdurabilir.
 7. ÜYELİK para ile satılamaz, karşılığında nakit para talep edilemez.
 8. ÜYE, Program’a üye olarak reşit olduğunu ve sunulan hizmetleri satın alabilecek yaşta olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 9. Program dahilinde, REZERVİN tarafından, puanlama veya sadakat programı gibi yeni uygulamalar getirilebilecektir. Bu uygulamaların içerik ve şartlarının belirlenmesi REZERVİN’in inisiyatifinde olacaktır. REZERVİN veya ÜYE, 3 iş günü önceden Çağrı Merkezi aracılığıyla bildirimde bulunmak kaydıyla, her zaman ve bir sebep göstermeye gerek olmaksızın üyeliği sona erdirebilirler. Bu durumda 3 iş günü içinde üyelik sona erer. ÜYE, kazandığı haklarından, geçerli koşullar dahilinde, üyelik sona erme tarihine kadar yararlanabilecektir. E-posta yolu ile iletilen üyelik iptal talepleri, ÜYE’nin üye olurken verdiği telefon numarası üzerinden kendisiyle irtibat kurularak, çağrı merkezinde işleme alınarak gerçekleştirilecektir. (Doğuş Teknoloji Çağrı Merkezi Telefon: 0850 202 25 25 E-posta: destek@rezervin.com)
 10. ÜYE’nin vefat etmesi veya fiilen REZERVİN’i kullanımının mümkün olmaması durumunda ve/veya REZERVİN’in kanunen fesh edilmesi veya tasfiyesi halinde ve/veya Doğuş Teknoloji’nin REZERVİN’i sonlandırması halinde, işbu Kullanım Koşulları kendiliğinden sona erecektir. 
ÜYE’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
ÜYE, Program’dan yararlandığı sırada,
 • Program tarafından sağlanan Hizmetler’de, bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait içeriğin yer alabileceğini, bu içeriğin usule aykırı şekilde görüntülenmesi sebebiyle Program’ın sorumlu olmayacağını;
 • Program aracılığıyla yapılan rezervasyonları ilgili ÜYE İŞYERİ tarafından belirlenen opsiyon dahilinde değiştirmediği veya rezervasyonda belirtilen zamanda ilgili ÜYE İŞYERİ’nde bulunmadığı takdirde rezervasyonun iptal edilebileceğini;
 • ÜYE’nin “No Show rezervasyonlar” ının sürekli tekrarlanması (iptal edilmediği halde rezervasyonun kullanılmaması durumu) durumunda ve/veya ÜYE İŞYERİ’nin haklı gördüğü durumlarda, ilgili üye işyeri ve/veya Program’a ÜYE İŞYERLERİ’nden rezervasyon alınmayabileceğini, çeşitli ÜYE İŞYERLERİ’nde tekerrür eden “no show” rezervasyonlar yapması halinde ise Program üyeliğinin askıya alınabileceğini veya iptal edilebileceğini;
 • Reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • ÜYE, rezervasyonu yaparken rezervasyona ilişkin özel notlar oluşturabilir. Ancak bu özel notlarda yer alan taleplerin yerine getirilip getirilmemesi ÜYE İŞYERİ’nin takdirindedir. Yerine getirilmemesi durumunda, ÜYE İŞYERİ bu durumu ÜYE’ye bildirmekle yükümlü değildir.
 • ÜYE, Program’ın Hizmetler'inden faydalanırken ve Hizmetler'le ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, işbu REZERVİN Kullanım Koşulları’nda yer alan tüm şartlara, Program’ın ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE’nin, Program dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.
 • Program dahilinde, ÜYE tarafından ÜYE İŞYERİ/RESTORANLAR’a, puan verme ve yorum yapma, bu Üye İşyerleri /Restoranlar için diğer üyeler tarafından yapılan yorumları okuma gibi yeni uygulamalar da getirilebilecektir. Bu uygulamaların içerik ve şartlarının belirlenmesi REZERVİN’in inisiyatifinde olacaktır. ÜYE tarafından yapılacak yorumlar, tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı içerikte olamayacaktır. ÜYE, ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, Program ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve ÜYE İŞYERİ ile ÜYE arasında oluşabilecek ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Program'ın bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE, Program’ın bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp, yayımlamamakta serbest olduğunu; üçüncü kişilere ait görsellerin, düşüncelerin, telif hakkını haiz içeriklerin ve benzerlerinin sistemde izinsiz olarak kullanılmasından ilgili üyenin mesul olacağını ve kati suretle Program’ın sorumluluğunda olmadığını ve gerekli tedbirlere başvurup, yasal süreç başlatabileceğini; ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları ile rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını ve söz konusu yazışmalar ile ilgili tüm yayımlama, işleme ve çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, üçüncü kişilere devir ve temlik hakları dâhil olmak üzere 5846 sayılı ve 5.12.1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda sayılan tüm mali hakların Program’a devredildiğini; kabul, beyan ve taahhüt eder. Doğuş Teknoloji, ÜYELER’in ürettiği ve yayımlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin her türlü yazılı ve görsel mecrada yayımlanma, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma ve/veya Program içinde Doğuş Teknoloji tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayımlanan bu bilgilerin başka üyeler tarafından kopyalanması, işlenmesi ve/veya yayımlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde ÜYE, Doğuş Teknoloji’den hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir.
DİĞER HÜKÜMLER
 • Doğuş Teknoloji, Program’ın kullanılması ile oluşacak verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. Program, söz konusu bilgilerle, üyenin üyelik bilgilerini açıklamadan rapor düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Program, herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.
 • Program, güvenlik şüphesi doğuran üye işlemlerinden dolayı ilgili üyelerin üyeliklerini geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.
 • Program veya üyeliğin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Program’ın üyelere veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
 • Program’ın sağladığı rezervasyonlar, ÜYE İŞYERLERİ’nin müsaitlik durumları ile sınırlıdır. Program, ilgili üye işyerinin rezervasyon almamasından, rezervasyonun değiştirilmemesinden veya iptal edilmemesinden sorumlu değildir. Program’da yayımlanan rezervasyon durumu her zaman güncel durumu yansıtmayabilir.
 • Program’da, ÜYELER’e sunulan hizmetlerin veya özel kampanyaların durum, fiyat ve özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü sistemde yer alan ÜYE İŞYERLERİ’ne aittir. Rezervasyon durumu, kampanya fiyat ve özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Program bu hatalardan sorumlu değildir. Ancak Program, bu hatayı giderebilecek şekilde başka bir hizmet, rezervasyon fırsatı sunabilir veya rezervasyonu iptal edebilir.
 • Program, ÜYELER’in sistemden yararlanmaları sırasında, ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyodlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Program sorumlu tutulmayacaktır.
 • Doğuş Teknoloji, kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
 • Doğuş Teknoloji, ÜYE İŞYERLERİ’nin sağladığı içerikten sorumlu değildir.
 • Doğuş Teknoloji, ÜYE’nin “rezervin.com” sistemi dışındaki web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde ÜYE, geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Doğuş Teknoloji’nin sorumlu olmadığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • ÜYE, üyelik sırasında sağlanan cep telefonu numarası ibraz edilerek, ÜYE’ye tanımlı kampanyaların kullanımının kendi sorumluluğunda olduğunu, cep telefonu numarasının sağlanması durumunda ÜYE haricinde bir şahıs tarafından kullanılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • ÜYELER, REZERVİN tarafından ÜYE İŞYERLERİ’nde gerçekleşecek kampanyaları bizzat takip edecektir. ÜYE İŞYERİ çalışanlarının, ÜYELER’i bilgilendirmek gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 
VERİ PAYLAŞIMI
1. “REZERVİN Kullanım Koşulları”nı ve “Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni” ni kabul etmekle, bizimle paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel reklam, satış, pazarlama, anket, rezervasyon ayrıcalığı ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız. Bu kişisel verileriniz, aynı amaçlara yönelik olarak;Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. (Doğuş Teknoloji, Doğuş Holding A.Ş., tüm iştirakleri ve bağlı ortaklıkları ile, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz yurt içi ve/veya yurt dışındaki 3. taraflarla paylaşılacaktır. Ayrıca bu kişisel verilerinizin, gerekli ölçüde, rezervasyon yapacağınız program ortağımız olan üye işyerleri ile de paylaşılmasına izin vermiş bulunmaktasınız. Ayrıca rezervasyon bilgileriniz, üye olduktan sonra rezervasyon yapacağınız program ortağımız olan üye işyerleri tarafından da, Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. ile paylaşılacaktır. (Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. hakkında bilgi için “https://www.d-teknoloji.com.tr/”, Doğuş Holding A.Ş., tüm iştirakleri ve bağlı ortaklıkları için “www.dogusgrubu.com.tr”, güncel üye işyeri listesi için lütfen www.rezervin.com tıklayınız). Bunun yanında, bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri koruması ve güvenliği konusunda bizimle hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili Mevzuat hükümlerine riayet eden 3. kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır. ÜYELER, kişisel verilerinin Doğuş Teknolojitarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiklerini kabul ve beyan eder. Doğuş Teknoloji söz konusu kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır.
            2. ÜYE sıfatıyla işbu REZERVİN Kullanım Koşulları’nı kabul etmekle, açık rızanızla elektronik haberleşme işletmecisi tarafından işlenen ve elektronik haberleşme işletmecisiyle aramızdaki hukuki ilişkiye istinaden bizimle paylaşılan konum verilerinizin, size çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla işlenebilmesine rıza vermiş olacaksınız.
            3. Doğuş Teknoloji, ÜYE’nin paylaştığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Doğuş Teknoloji, bu kapsamda ÜYE'nin sağladığı kişisel verileri “Gizlilik/ Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni”ne uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. “Gizlilik/ Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni”, işbu REZERVİN Kullanım Koşulları’nın ayrılmaz bir parçasıdır. ÜYE, Hizmetler'den faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak “Gizlilik/ Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni”nde belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için “Gizlilik/ Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni”mizi inceleyebilir ve Doğuş Teknoloji Çağrı Merkezini arayarak (Telefon: 0850 202 25 25) ya da destek@rezervin.com adresine elektronik posta göndererek KVKK madde 11’de belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz.
 
Kişisel Verilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü:
Sistemde kayıtlı üyelik bilgileri ve kişisel veriler, REZERVİN Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ne tâbi olacak şekilde, üyelik sona erdikten sonra da, üç (3) yıl boyunca saklanır. İşbu REZERVİN Kullanım Koşulları’nın ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta, REZERVİN’de saklanan veriler ile ÜYE kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.
Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri:
İşbu REZERVİN Kullanım Koşulları, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. REZERVİN Kullanım Koşulları’nın ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.
Yürürlük:
Doğuş Teknoloji, işbu REZERVİN Kullanım Koşulları’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni kullanım koşullarının Site’ye konulmasıyla derhal geçerlilik kazanır. İşbu REZERVİN Kullanım Koşulları, üyelikten itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.

İstanbul, Ankara ve Bodrum’un en popüler restoranlarından derlediğimiz listelerimize mutlaka göz atın.

TÜM LİSTELER

Bütün soru ve görüşleriniz için
bizimle irtibata geçebilirsiniz.

0850 202 25 25