Kullanım Koşulları

 

Rezervin Rezervasyon Yönetim Sistemi Üyelik Sözleşmesi ve Çerez Politikası

Sayın Kullanıcı, bir Doğuş Holding A.Ş. iştiraki olan Nahita Restoran İşletmeciliği ve Yatırım A.Ş.’nin (“Nahita”) http://www.rezervin.com web sitesine hoş geldiniz. 

İşbu Rezervin Rezervasyon Yönetim Sistemi Kullanım Koşulları (“Kullanım Koşulları”), Nahita’nın sahibi olduğu Rezervin Rezervasyon Yönetim Sistemi (“Rezervin” ve/veya “Program”) üyeleri (bundan sonra “Kullanıcı” veya “siz” olarak anılacaktır) için, üyelere Program dahilinde sunulan Hizmetler’i, bu Hizmetler’den yararlanma şartlarını belirlemektedir.

Tanımlar

i.                 Program”, internet ortamında veya mobil telefonlar ile benzer platformlarda geliştirilebilen uygulamalar aracılığıyla, telefonla (çağrı merkezi) ve sair dijital ortamlarda sisteme dâhil restoranları görüntüleme, rezervasyon yaptırma, rezervasyon iptali, rezervasyonlarını değiştirme, geçmiş rezervasyonlarını görüntüleme, Üye profillerinde yer alan takvime özel günlerini ekleme, sisteme dâhil restoranlar tarafından sağlanan bilgilere erişme ve Üye İşyeri/Restoranlar tarafından Üyeler’e sunulabilecek özel fırsatlardan yararlanma imkânı sunan internet sitesi üzerinden ve/veya mobil uygulama ile kullanılacak Program’ı,

ii.               Rezervin, Nahita’ya ait, Üyeler’e, Program dahilinde belirlenen hizmetlerin sunulması üzerine tasarlanmış olan online rezervasyon sistemini ve buna ait markayı,

iii.              Rezervasyon, Üyeler’in, Üye İşyeri’ne/Restoran’a gitmeden önce Rezervin alt yapısını kullanarak yer ayırtmasını,

iv.              Üye(ler), işbu Rezervin Kullanım Koşulları’nı ve Rezervin Kişisel Verilerin Korunması Politikas ve Aydınlatma Metni ve Rıza Formu’nu onaylamak ve Rezervasyon Kanalları’nı kullanmak suretiyle Program’a üye olan gerçek kişiyi,

v.                Üye/Üye İşyeri/Restoran, Üyeler’e hizmet sağlamak üzere Nahita ile “Üye İşyeri Sözleşmesi” imzalamış olan tüzel kişiyi ve restoranları,

vi.              Site, Program ile ilgili bilgilere online erişilebilecek web/mobil site ve mobil uygulamalarını, ara yüzü,

vii.            Hizmetler, Rezervin bünyesinde, Üyeler’in yararlanmasına ilişkin olarak, Nahita ya da Üye İşyeri restoranlar tarafından sunulacak olan hizmetleri,

viii.           Rezervasyon Kanalları,

1.      Rezervin web sitesi üzerinden

2.      Rezervin mobil aplikasyon üzerinden

3.      Rezervin çağrı merkezi aranarak

4.      Rezervin’in anlaşmalı olduğu web siteleri ve aplikasyonlar üzerinden, Rezervin rezervasyon ara yüzü ile sağlanan rezervasyon (Rezervin pazarlama ağı)

5.      Üye İşyeri/Restoran web sitelerinde veya mobil aplikasyonunda bulunan, Rezervin rezervasyon ara yüzü üzerinden yapılan rezervasyon

ix.    Kişisel Veri, Rezervin’e Üye olmak amacıyla, Üye’den alınan ad, soyad, doğum tarihi, telefon numarası, e-posta adresi, cinsiyet bilgileri, Üye’nin konum verisi ve Üye’nin gezinme bilgilerini,

x.      Kişisel Verilerin İşlenmesi, Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

ifade etmektedir.

A. Kullanım Şartları, Erişim, Risk ve Sorumluluğun Sınırlandırılması, Kullanım Koşullarında Yapılacak Değişiklikler

1.                Rezervin kapsamında belirlenen yöntemleri kullandığınızda, kişisel verileriniz ve rezervasyon bilgileriniz, websitesi ve mobil uygulama kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, katıldıkları anketler, Üye’nin konum verisi; Üye’ye özel içeriklerin, kampanyaların, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi için, sistemin gereği olarak Program’a aktarılmakta ve Program tarafından işlenmektedir. Üye İşyeri tarafından Üyeler’e sunulan faydaları alabilmeniz ve bu avantajlardan haberdar edilmeniz için, kişisel verilerinizin Üye İşyeri’nden Program’a aktarılması ve işlenmesi zorunludur. Üye, bu paylaşıma izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.                Rezervin’in Üye İşyerleri değişkendir. Güncel Üye İşyeri listesi için lütfen “www.rezervin.com” adresini ziyaret ediniz.

3.                Program’da değişiklikler olabilir, başka bir ad altında daha farklı avantajlar sağlayan bir modele geçilebilir. Bu model değişikliklerinde, üyelikler otomatik olarak yeni modele çevrilecektir.

4.                http://www.rezervin.com   web sitesi ve sitedeki tüm dokümanlar Rezervin’in mülkiyetindedir. Bu dökümanlar, on-line sisteminde görülmesi için gerekli olması hali haricinde kopyalanamaz, yeniden üretilemez. Yukarıda belirtilenden bağımsız olarak, sitenin sayfalarının yazıcı çıktısını kişisel kullanımınız için alabilirsiniz. Yukarıda belirtilen genel prensipten bağımsız olarak Rezervin, siteden wallpaper, screen saver ve diğer programlarını indirme imkânını verebilir. Bu sitede yer alan dokümanlar ile ilgili fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek nitelikteki her türlü kullanım sonrasında ortaya çıkabilecek yasal sorumluluklar Kullanıcı’ya aittir.

5.                Site ile link oluşturmak isterseniz, bu link http://www.rezervin.com ana sayfasına yönlendirilmelidir. [http://www.rezervin.com]  

6.                Rezervin tarafından web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için Kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede Kullanıcı, http://www.rezervin.com  web sitesine girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

7.                http://www.rezervin.com  web sitesinde yer alan her türlü fiyat, bilgi, resim, açıklama ve haber (kısaca "Bilgi") sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı hiçbir şekilde web sitesinde yer alan Bilgiler’in hatalı olduğu ya da bu Bilgiler’e istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. Kullanıcı, bilgileri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihai ve güvenilir enformasyonu, Rezervin’den temin etmekle yükümlü olduğunu ve web sitesinde yayınlanan bilgilerin güncel olmaması nedeniyle Rezervin’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

8.                Rezervin, kendi takdirinde olmak üzere sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, Kullanıcılar’a sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme ve http://www.rezervin.com  web sitesinde kayıtlı Kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar. Rezervin, web sitesinin hatasız olması için her türlü tedbir almış olmakla birlikte, sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti vermemektedir.

9.                http://www.rezervin.com web sitesinde hizmet bedeli bilgisi verilmesi halinde, ilgili bilgiler son güncelleme tarihinde geçerli olan bilgilerdir. Hizmetler ve rezervasyonlarla ilgili nihai bilgi temini için Rezervin ile temasa geçilmesini önemle rica ederiz. Bu çerçevede Rezervin, web sitesinde yer alan bilgilerin (aksi açık bir şekilde belirtilmedikçe) bir hizmet verme teklifi olmadığını ve Rezervin adına bir taahhüt teşkil etmediğini beyan eder.

10.             Resmi makamlardan Kullanıcı’ya yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi ve/veya Kullanıcı’nın Rezervin sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, Rezervin, Kullanıcı’nın kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercilere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.

11.             Rezervin web sitesi ile sahip olduğu tüm alt sitelerinin ve diğer bilgi sistemlerinin güvenliğini sağlamak Rezervin’in sorumluluğundadır. Ticari amaçlı, iyi niyetli ya da başka bir amaçla, web siteleri ve diğer bilgi teknolojileri sistemlerinde bulunabilecek zafiyetlerin tespitine yönelik taramalar ve tespit edilebilecek zafiyetlerin suiistimal edilerek sistemlere zarar verilmesi, bilgi sızdırma vb. faaliyetler yasa dışıdır. Bu gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesi durumunda 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca yaptırım uygulanabilir. Bu gibi girişimlerde bulunulması halinde, Rezervin yapılan saldırının tipi, saldırı zamanı, saldırgana ilişkin yasa kapsamında toplanan verilerle birlikte hukuki süreç başlatma ve süreç sonucunda para cezası ya da hapis cezasına varacak cezaları talep etme hakkını saklı tutar.

12.             Bazı durumlarda, şahsınıza özel olmayan bilgiler toplanabilir. Bu tip bilgilere örnek olarak kullandığınız internet tarayıcısının türü, işletim sisteminiz, sitemize linkle ya da ilanla ulaştığınız sitenin domain ismi verilebilir.

13.             Siteyi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza bilgi konulabilir. Bu bilgi, çerez ("cookie") formatında ya da benzeri türden dosyada olacaktır ve bize birkaç yönden yardımcı olacaktır. Bununla birlikte, sitemizde yaptığınız ziyaretlerdeki tercihleriniz takip edilerek, size daha iyi bir internet deneyimi yaşatmak amaçlanmaktadır. Örneğin; cookie'ler, siteleri ve reklamları sizin ilgi alanlarınıza ve tercihlerinize göre düzenlememizi sağlayacaktır. Hemen hemen tüm internet tarayıcılarında, cookie'leri hard diskinizden silmek, yazılmasını önlemek ya da kaydedilmeden önce uyarı mesajı almak için seçenekler vardır. Bu konuda daha fazla bilgi için lütfen tarayıcınızın yardım dosyalarına ve kullanım bilgilerine bakınız.

14.             İnternet Tabanlı Reklamcılık yapabilmek için, Data Management Platform (DMP) uygulamasını kullanmaktayız. DMP cookie kullanımı, cross-device/cross contect teknolojileri aracılığıyla (örneğin; statik ID’ler) veya müşteri tarafından DMP’a sağlanan diğer eşsiz betimleyicileri (örneğin; cihaz ID’si) kullanarak bir profil oluşturmaktadır. Bu bilgiler sadece sizinle daha ilgili olan pazarlama içeriğini göstermek amacıyla kullanılmaktadır ve muhafaza edilmektedir.

15.             5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun Uyarınca Dikkat Edilecek Hususlar

Üye/Üyeler, web sitesi üzerinde bir başka web sitesine veya içeriğe erişim imkanı tanıyan linkler bulunabileceğini, bunların kontrolünün veya doğruluğunun veya yeterliliğinin Nahita ile ilgisi olmadığını ve Nahita’nın bu siteleri herhangi bir şekilde desteklemediğini veya içerdiği bilgilerin doğruluğunu garanti etmediğini ve bu sitelerde yer alan içeriklerden dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, bu sitelerin ve/veya içeriklerin kullanımından veya bu içeriklere dayalı olarak almış oldukları kararların sonuçlarından, sitenin kullanım şartlarını okumamış veya okumuş ancak bunlara uygun davranmamış olmaları sebebiyle uğramış olduğu maddi veya manevi, müsbet veya menfi ve olası herhangi bir zarardan veya masraftan Nahita veya ona bağlı herhangi bir grup şirketinin veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını, sitede yer alan bilgilerin doğruluğu ve/veya yeterliliğinin Rezervin tarafından garanti edilmediğini kabul ve beyan etmişlerdir.

Üye/Üyeler, web sitesi üzerinde Nahita’ya veya üçüncü bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir yazı, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, şekil, grafik ve sair bir materyal bulunabileceğini, Nahita’nın bu materyallerle ilgili olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun düzenlediği yasal haklara sahip olduğunu, bunların Nahita’nın izni olmadan kopyalanamayacağını, değiştirilemeyeceğini, çoğaltılamayacağını, yayınlanamayacağını, satılamayacağını veya kullandırılamayacağını veya bunlara müdahale edilemeyeceğini kabul ve beyan etmişlerdir.

Bu sitede yayınlanan tüm logolar, marka ve kurumsal amblemler, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile korunmaktadırlar. Logolar hiçbir şekilde kopyalanamaz ve kullanılamazlar. Üye/Üyeler, Rezervin logosunun veya web sitesine ait sayfaların bir başka web sitesinde herhangi bir şekilde yer almasından veya web sitesine üçüncü kişiler veya ziyaretçiler tarafından yapılabilecek herhangi bir içerik yüklemesinden dolayı elde edilecek bilgilerin kullanımından veya internetin genel uygulamalar çerçevesinde kullanımı dolayısıyla sorumluluk doğurmayan herhangi bir içerikten Nahita’nın veya ona bağlı veya onun bağlı olduğu herhangi bir grup şirketinin veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan etmişlerdir.

16.             Rezervin, http://www.rezervin.com web sitesinde, Kullanım Koşulları ve Çerez Politikasının herhangi bir maddesini, bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme veya iptal etme hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.

B. Üyelik ve Üye Yükümlülükleri

1.                “www.rezervin.com” adresinden ve/veya mobil uygulamasından veya diğer Rezervasyon Kanalları aracılığıyla “Rezervin” sistemine Üye olunabilir.

2.                Üye, Rezervin’e Üye olurken verdiği kişisel verilerin doğru olduğunu, bu verilerde herhangi bir değişiklik olması halinde güncelleme yapacağını, bu verilerin güncellenmemesi ya da yanlış veri verilmesi sonucu doğabilecek zararlardan ve/veya Üye’nin o güne kadar edindiği hakların sona ermesinden Rezervin’in ve/veya Üye İşyeri’nin sorumlu olmadığını, kabul ve beyan eder.

3.                Üye, kendisine verilen kullanıcı adı ve/veya şifreyi başkasına vermemeyi, kullandırmamayı, bunların saklanmasından sorumlu olduğunu; ayrıca cep telefonunun, Üye veya başkası tarafından kötüye kullanıldığı, Program’ın suiistimal edildiği tespit edilirse, üyeliğe ilişkin her türlü hak ve kazanımların geri alınacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.                Rezervin üyelik kaydı, Üye’den herhangi bir ücret talep edilmeden gerçekleştirilir. Üye, mobil uygulama kullanımı sırasında gerçekleşen her türlü iletişim ve haberleşme giderlerinden sorumludur. Rezervin tarafından bu ücretler hiçbir durumda karşılanmamaktadır.

5.                Üye, Program’da sunulan Hizmetler’den yararlanabilmek amacıyla kullandığı sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre vb.) belirlenmesi, güvenliği, saklanması gibi hususların tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu, bu hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarında dolayı kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Nahita’nın doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu doğmadığını kabul eder.

6.                Nahita, Program şartlarını değiştirebilir, Program’ı durdurabilir.

7.                Üyelik para ile satılamaz, karşılığında nakit para talep edilemez.

8.                Üye, Program’a Üye olarak reşit olduğunu ve sunulan hizmetleri satın alabilecek yaşta olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.                Program dahilinde, Rezervin tarafından, puanlama veya sadakat programı gibi yeni uygulamalar getirilebilecektir. Bu uygulamaların içerik ve şartlarının belirlenmesi Rezervin’in inisiyatifinde olacaktır. Rezervin veya Üye, 3 iş günü önceden Çağrı Merkezi aracılığıyla bildirimde bulunmak kaydıyla, her zaman ve bir sebep göstermeye gerek olmaksızın üyeliği sona erdirebilirler. Bu durumda 3 iş günü içinde üyelik sona erer. Üye, kazandığı haklarından, geçerli koşullar dahilinde, üyelik sona erme tarihine kadar yararlanabilecektir. E-posta yolu ile iletilen üyelik iptal talepleri, Üye’nin Üye olurken verdiği telefon numarası üzerinden kendisiyle irtibat kurularak, çağrı merkezinde işleme alınarak gerçekleştirilecektir. (Rezervin Çağrı Merkezi Telefon: 0850 202 25 25 E-posta: destek@rezervin.com)

10.             Üye’nin vefat etmesi veya fiilen Rezervin’i kullanımının mümkün olmaması durumunda ve/veya Rezervin’in kanunen feshedilmesi veya tasfiyesi halinde ve/veya Nahita’nın Rezervin’i sonlandırması halinde, işbu Kullanım Koşulları kendiliğinden sona erecektir.

11.             Üye, Program’dan yararlandığı sırada,

·      Program tarafından sağlanan Hizmetler’de, bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait içeriğin yer alabileceğini, bu içeriğin usule aykırı şekilde görüntülenmesi sebebiyle Program’ın sorumlu olmayacağını;

·      Program aracılığıyla yapılan rezervasyonları ilgili Üye İşyeri tarafından belirlenen opsiyon dahilinde değiştirmediği veya rezervasyonda belirtilen zamanda ilgili Üye İşyeri’nde bulunmadığı takdirde rezervasyonun iptal edilebileceğini;

·      Üye’nin “No Show” rezervasyonlarının (iptal edilmediği halde rezervasyonun kullanılmaması durumu) sürekli tekrarlanması durumunda ve/veya Üye İşyeri’nin haklı gördüğü durumlarda, ilgili Üye İşyeri ve/veya Program’a Üye İşyeri’nden rezervasyon alınmayabileceğini, çeşitli Üye İşyeri’nde tekerrür eden “No Show” rezervasyonlar yapması halinde ise Program üyeliğinin askıya alınabileceğini veya iptal edilebileceğini;

·      Reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

·      Üye, rezervasyonu yaparken rezervasyona ilişkin özel notlar oluşturabilir. Ancak bu özel notlarda yer alan taleplerin yerine getirilip getirilmemesi Üye İşyeri’nin takdirindedir. Yerine getirilmemesi durumunda, Üye İşyeri bu durumu Üye’ye bildirmekle yükümlü değildir.

·      Üye, Program’ın Hizmetler'inden faydalanırken ve Hizmetler'le ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, işbu Rezervin Kullanım Koşulları’nda yer alan tüm şartlara, Program’ın ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye’nin, Program dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

·      Program dahilinde, Üye tarafından Üye İşyeri/Restoranlar’a, puan verme ve yorum yapma, bu Üye İşyeri/Restoranlar için diğer Üyeler tarafından yapılan yorumları okuma gibi yeni uygulamalar da getirilebilecektir. Bu uygulamaların içerik ve şartlarının belirlenmesi Rezervin’in inisiyatifinde olacaktır. Üye tarafından yapılacak yorumlar, tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı içerikte olamayacaktır. Üye, ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, Program ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Üye İşyeri ile Üye arasında oluşabilecek ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Program'ın bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, Program’ın bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp, yayımlamamakta serbest olduğunu; üçüncü kişilere ait görsellerin, düşüncelerin, telif hakkını haiz içeriklerin ve benzerlerinin sistemde izinsiz olarak kullanılmasından ilgili Üye’nin mesul olacağını ve kati suretle Program’ın sorumluluğunda olmadığını ve gerekli tedbirlere başvurup, yasal süreç başlatabileceğini; ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları ile rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını ve söz konusu yazışmalar ile ilgili tüm yayımlama, işleme ve çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, üçüncü kişilere devir ve temlik hakları dâhil olmak üzere 5846 sayılı ve 5.12.1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda sayılan tüm mali hakların Program’a devredildiğini; kabul, beyan ve taahhüt eder. Nahita, Üyeler’in ürettiği ve yayımlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin her türlü yazılı ve görsel mecrada yayımlanma, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma ve/veya Program içinde Nahita tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayımlanan bu bilgilerin başka Üyeler tarafından kopyalanması, işlenmesi ve/veya yayımlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde Üye, Nahita’dan hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir.

C. Çerez Kullanımı[İEB1] [KŞ2] [MK(H&R3] [AA(H&R4] 

Çerezler, Rezervin web sitesini ziyaret ettiğinizde veya mobil uygulamayı cep telefonunuza veya tabletinize yüklediğinizde, internet tarayıcınız tarafından yüklenen ve bilgisayarınız, cep telefonunuz veya tabletinizde saklanan küçük bilgi parçacıklarını içeren metin dosyalarıdır.

Rezervin, Üyeler’ine daha iyi hizmet verebilmek, üyelik faydalarından istifade ettirmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Rezervin Kullanım Koşulları ve ayrıca açıklanmış olan Rezervin KVKK Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek ve güvenli olarak saklayacaktır. Rezervin, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. Gezinme bilgilerinizi toplama amacıyla kullandığımız çerezler (cookie) hakkında bilgi, Rezervin uygulamasını ilk defa telefonunuza veya tabletinize yüklediğinizde “açılı pencere (pop-up ekran)” ile verilecektir.

Rezervin çerezleri ayrıca; arama motorlarını, Rezervin web sitesini ve/veya Rezervin’in reklam verdiği Üye İşyeri web sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanabilir.

Rezervin, web sitesinde ve mobil uygulamasında, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır. İnternet tarayıcınızın “yardım” dosyasında verilen talimatları izleyerek veya

Rezervin’e bağlı www.rezervin.com  web sitesi (ve/veya mobil)’de kullandığımız çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve diledikleri zaman bu rızayı değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır.  Açık rıza yönetimi olarak adlandırdığımız bu sistem, web sitesi ve/veya mobil ana sayfada yer alan banner’da yer almaktadır. Kullanıcılar bu banner üzerinden, web sitesi ve/veya mobilde kullanılan çerez çeşitlerini, çerez sahiplerini, çerezlerin amacı ve niteliği ile süresini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “aktif” veya “pasif” seçeneği ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu banner üzerinden yaptıkları tercihleri her zaman değiştirebilmeleri mümkündür.  [EG(T5] [EG(T6] 

 

Çerez Çeşitleri

Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: Nahita Restoran İşletmeciliği ve Yatırım A.Ş (“Rezervin”) tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesinde ve mobil sitesinde kullanım sürelerine göre, oturum çerezleri kullanmaktadır. Oturum çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona ermektedir. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre veya süresiz olarak kalmaktadır.

Çerezin sahibi veya çerezi yerleştiren tarafa göre çerez çeşitleri: Nahita Restoran İşletmeciliği ve Yatırım A.Ş’nin (“Rezervin”) tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesinde, mobil uygulamasında ve mobil sitesinde yerleştiren tarafa göre “Rezervin, çerezleri (first party cookie)” ve "üçüncü taraf (third party cookie) çerezler" kullanılmaktadır. Rezervin’in çerezleri, Rezervin tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezleri ise iş birliği yaptığımız üçüncü taraf firmalar (Google, Facebook gibi) tarafından yönetilmektedir.

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: Rezervin web sitesinde ve mobil web sitesindeki kullanım amacına göre aşağıdaki çerezler kullanılmaktadır:

·        Zorunlu Çerezler: Bu çerezler, web sitesinin çalışması için gereklidir ve sistemlerimizde kapatılamaz. Web sitesinde dolaşmanıza ve gizlilik tercihlerinizi belirleme, giriş yapma veya formları doldurma gibi hizmet talebine karşılık gelen eylemlere gibi özelliklerini kullanmanıza olanak sağlamaktadır.

·        Performans Çerezleri: Bu çerezler, web sitesinin çalışma şeklini geliştirmek için kullanılmaktadır. Ziyaretçiyi tanımlayan bilgileri toplamaz. Ziyaretçilerin web sitesini nasıl kullandıklarına (Örneğin web sayfalarında hata mesajı alıp almadıkları) ilişkin bilgileri içermektedir.

·        Fonksiyonel Çerezler: Bu çerezler web sitesinin yaptığınız seçimleri (kullanıcı adınız, diliniz veya bulunduğunuz bölge gibi) hatırlamasını ve gelişmiş, daha fazla kişisel özellikler sağlamasını sağlar. Ayrıca metin boyutunda, yazı tiplerinde ve web sayfalarının diğer bölümlerinde özelleştirebileceğiniz değişiklikleri hatırlamak için de kullanılabilir. Bu çerezlerin topladığı bilgiler gizli tutulabilir ve diğer web sitelerindeki göz atma etkinliğinizi izleyemezler. Bu çerezlere izin vermezseniz, bu işlevlerin bazıları veya tümü düzgün çalışmayabilir.

·        Hedefleme ve Reklam Çerezleri: Bu çerezler, profilinizi oluşturmak ve ilgi alanlarınızla alakalı reklamlar sunmak için kullanılmaktadır. Aynı zamanda, reklam kampanyasının etkinliğini ölçmeye yardımcı olmasının yanı sıra, bir reklamı görme sayısını sınırlamak için de kullanılmaktadır.  Genellikle web sitesi sahibinin izniyle reklam ağlarına yerleştirilir (Örneğin; sosyal medya siteleri). Web sitesini ziyaretinize ilişkin bilgiler reklam verenler diğer kuruluşlarla paylaşılmaktadır. Bu çerezlere izin verilmemesi durumunda, farklı web sitelerinde hedefli reklamlarımızı deneyimlenememektedir.

Çerez Yönetimi

Rezervin web sitesinde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Çerez

Alan Adı

Tür

Açıklama Yok.

Duration

test_cookie

.doubleclick.net

Reklam

Bu çerez, doubleclick.net tarafından kullanılmaktadır. Tanımlama bilgisinin amacı, kullanıcının tarayıcısının tanımlama bilgilerini destekleyip desteklemediğini belirlemektir.

15 Dakika

_fbp

.rezervin.com

Reklam

Bu çerez, Facebook tarafından, bu web sitesini ziyaret ettikten sonra Facebook'ta veya Facebook reklamıyla desteklenen dijital bir platformda bulunduklarında reklam vermek için ayarlanır.

3 Ay

fr

.facebook.com

Reklam

Çerez, Facebook tarafından kullanıcılara alakalı reklamlar göstermek ve reklamları ölçmek ve iyileştirmek için kullanılır. Çerez ayrıca Facebook pikseli veya Facebook sosyal eklentisi olan sitelerde kullanıcının web üzerindeki davranışını da izler.

3 Ay

_ga

.rezervin.com

Analytics

Bu çerez, Google Analytics tarafından yüklenir. Çerez, ziyaretçi, oturum, kampanya verilerini hesaplamak ve sitenin analitik raporu için site kullanımını takip etmek için kullanılır. Çerezler bilgileri anonim olarak depolar ve benzersiz ziyaretçileri tanımlamak için rastgele oluşturulmuş bir numara atar.

2 yıl

_gid

.rezervin.com

Analytics

Bu çerez, Google Analytics tarafından yüklenir. Çerez, ziyaretçilerin bir web sitesini nasıl kullandığına ilişkin bilgileri depolamak için kullanılır ve web sitesinin nasıl gittiğine dair bir analiz raporu oluşturmaya yardımcı olur. Ziyaretçilerin sayısı, geldikleri kaynak ve anonim olarak ziyaret edilen sayfalar dahil toplanan verileri içerir.

1 day

ASP.NET_ziyaretId

www.rezervin.com

Gerekli

Bu çerez bilgisi Microsoft.Net ile geliştirilen sitelerde kullanılır. Bir kullanıcı web siteye göz atmaya başladığında, o oturumla ilgili tüm bilgilerin kaydını tutan benzersiz bir oturum kimliği oluşturulur.Bu bilgiler web sunucusunda saklanır ve bir GUID aracılığıyla tanımlanır. GUID, herhangi bir ASP.NET sitesinin düzgün çalışması için çok gereklidir.

ziyaret

__RequestVerificationToken

www.rezervin.com

Gerekli

Bu tanımlama bilgisi, ASP.NET MVC Teknolojilerinde yerleşik web uygulaması tarafından ayarlanır. Bu, siteler arası istek sahteciliği saldırılarını önlemek için kullanılan bir sahtecilik karşıtı tanımlama bilgisidir.

ziyaret

NSC_185.60.225.218_SFAFSWJO_IUUQT

www.rezervin.com

Diğer

Açıklama Yok.

ziyaret

BlueStripe.PVN

www.rezervin.com

Diğer

Açıklama Yok.

ziyaret

VL_LastPageViewTime

.www.rezervin.com

Diğer

Açıklama Yok.

2 yıl 8 ay 26 gün

VL_LastPVTimeForTD

.www.rezervin.com

Diğer

Açıklama Yok.

30 dakika

VL_TotalDuration

.www.rezervin.com

Diğer

Açıklama Yok.

2 yıl 8 ay 26 gün

VL_FirstVisitTime

.www.rezervin.com

Diğer

Açıklama Yok.

2 yıl 8 ay 26 gün

VL_TotalPV

.www.rezervin.com

Diğer

Açıklama Yok.

2 yıl 8 ay 26 gün

VL_PVCountInVisit

.www.rezervin.com

Diğer

Açıklama Yok.

30 dakika

VL_VisitStartTime

.www.rezervin.com

Diğer

Açıklama Yok.

30 dakika

VL_TotalVisit

.www.rezervin.com

Diğer

Açıklama Yok.

2 yıl 8 ay 26 gün

OfferMiner_ID

.www.rezervin.com

Diğer

Açıklama Yok.

2 yıl 8 ay 26 gün

OM_INW

.www.rezervin.com

Diğer

Açıklama Yok.

2 yıl 8 ay 26 gün

OMB_New

.www.rezervin.com

Diğer

Açıklama Yok.

30 dakika

NSC_185.60.225.218_SFAFSWJO_IUUQT

api.rezervin.com

Diğer

Açıklama Yok.

ziyaret

BlueStripe.PVN

api.rezervin.com

Diğer

Açıklama Yok.

ziyaret

OM.3rd

.visilabs.net

Diğer

Açıklama Yok.

20 yıl

NSC_JOgphshebwackrjeugke4mefhkq3pd1

.visilabs.net

Diğer

Açıklama Yok.

 

NSC_JOw0iialdxdcoqkeuyptlbd33n35yd4

rt.visilabs.net

Diğer

Açıklama Yok.

 

_gat

.rezervin.com

Performans

Bu çerezler, yüksek trafikli sitelerde veri toplanmasını sınırlamak için istek oranını düşürmek için Google Universal Analytics tarafından yüklenir.

1 dakika

 

D. Diğer Hükümler

1.        Nahita, Program’ın kullanılması ile oluşacak verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. Program, söz konusu bilgilerle, Üye’nin üyelik bilgilerini açıklamadan rapor düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Program, herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

2.        Program, güvenlik şüphesi doğuran Üye işlemlerinden dolayı ilgili Üyeler’in üyeliklerini geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

3.        Program veya üyeliğin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Program’ın Üyeler’e veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

4.        Program’ın sağladığı rezervasyonlar, Üye İşyeri’nin müsaitlik durumları ile sınırlıdır. Program, ilgili Üye İşyeri’nin rezervasyon almamasından, rezervasyonun değiştirilmemesinden veya iptal edilmemesinden sorumlu değildir. Program’da yayımlanan rezervasyon durumu her zaman güncel durumu yansıtmayabilir.

5.        Program’da, Üyeler’e sunulan hizmetlerin veya özel kampanyaların durum, fiyat ve özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü sistemde yer alan Üye İşyeri’ne aittir. Rezervasyon durumu, kampanya fiyat ve özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Program bu hatalardan sorumlu değildir. Ancak Program, bu hatayı giderebilecek şekilde başka bir hizmet, rezervasyon fırsatı sunabilir veya rezervasyonu iptal edebilir.

6.        Program, Üyeler’in sistemden yararlanmaları sırasında, ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyodlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Program sorumlu tutulmayacaktır.

7.        Nahita, kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

8.        Nahita, Üye İşyeri’nin sağladığı içerikten sorumlu değildir.

9.        Nahita, Üye’nin “rezervin.com” sistemi dışındaki web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde Üye, geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Nahita’nın sorumlu olmadığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.     Üye, üyelik sırasında sağlanan cep telefonu numarası ibraz edilerek, Üye’ye tanımlı kampanyaların kullanımının kendi sorumluluğunda olduğunu, cep telefonu numarasının sağlanması durumunda Üye haricinde bir şahıs tarafından kullanılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.     Üyeler, Rezervin tarafından Üye İşyeri’nde gerçekleşecek kampanyaları bizzat takip edecektir. Üye İşyeri çalışanlarının, Üyeler’i bilgilendirmek gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

İstanbul, Ankara ve Bodrum’un en popüler restoranlarından derlediğimiz listelerimize mutlaka göz atın.

TÜM LİSTELER

Bütün soru ve görüşleriniz için
bizimle irtibata geçebilirsiniz.

0850 202 25 25